DIAGNÒSTIC, ORIENTACIÓ I TRACTAMENT


– Consultes d’orientació i valoració

Els abordatges poden variar quant a la durada, la intensitat i la freqüència. Per aquest motiu es fan unes primeres entrevistes d’orientació i valoració, per tal de determinar junts si convé un tractament, de quin tipus, etc.

– Intervenció puntual

En alguns casos un pot consultar amb la intenció de fer un intercanvi d’impressions amb un professional sobre alguna situació determinada. Hi ha casos en que en poques visites un veu clar alguna cosa i és suficient perquè quelcom es desencalli i el malestar s’alleugi.

– Tractament psicoterapèutic

Un cop transcorregudes les primeres entrevistes de valoració, es pot orientar a la persona a fer una Psicoteràpia. En la Psicoteràpia la intervenció es fa parlant, és un tractament mitjançant paraules. Un pot parlar dels seus malestars, sent escoltant atentament pel professional que li donarà suport i l’ajudarà a anar veient i comprenent millor el seu propi funcionament. Transcorregut un temps serà el moment de veure a quina/es conclusió/s es pot arribar.

– Psicoanàlisi

Des de Sigmund Freud, el descobriment de l’inconscient i la seva influència a la nostra vida quotidiana, la psicoanàlisi s’ha anat desenvolupant per part de diverses generacions d’analistes. L’equip té una àmplia formació i experiència per acompanyar a aquell qui vulgui arribar fins a les arrels del problema. La finalitat és millorar la relació que cadascú té amb els propis desitjos i el propi gaudi. És a dir, no es tracta només de la millora dels símptomes, sinó de comprendre millor el nostre món intern i afavorir així un canvi més profund i de major durada.

– Tractament psiquiàtric

Tenim a l’equip metges psiquiatres encarregats de fer entrevistes de valoració, inici o seguiment de pauta de medicació per aquells casos que està indicat un suport farmacològic.

– Supervisió Institucional / a altres professionals o equips


Atenem en diferents modalitats:

– Tractament individual a infants, adolescents i adults
– Teràpia de parella
– Atenció a les famílies
– Teràpia de grup