MOTIUS DE CONSULTA


El CHSMB compta amb un equip de professionals amb llarga experiència en la salut mental.

Atenem:

– Depressions i altres alteracions de l’estat d’ànim
– Estats d’ansietat i crisis d’angoixa
– Conflictes de parella
– Disfuncions sexuals
– Problemes familiars i relacionals
– Inhibicions, pors i fòbies
– Somatitzacions
– Estrès
– Obsessions
– Problemes de concentració i atenció
– Dificultats d’aprenentatge i de conducta
– Trastorns psicòtics