SERVEIS


L’Atenció Clínica, a través de la Prevenció i el Diagnòstic, Orientació i Tractament, és l’eix vertebrador de l’activitat del centre que atén en totes les etapes del desenvolupament (infants, adolescents i adults amb tractaments específics) per fer front a les dificultats i als trastorns que sorgeixen en diferents moments significatius del cicle vital. A més a més, s’hi afegeixen la Docència i la Supervisió com a serveis per a professionals.

Els serveis que oferim són:

PREVENCIÓ (higiene)
DIAGNÒSTIC, ORIENTACIÓ I TRACTAMENT
DOCÈNCIA
SUPERVISIÓ