DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT


– Consultes d’orientació i valoració

Els abordatges poden variar quant a la durada, la intensitat i la freqüència. Per aquest motiu es fan unes primeres entrevistes d’orientació i valoració, per tal de determinar junts si convé un tractament, de quin tipus, etc.

– Intervenció puntual

En alguns casos un pot consultar amb la intenció de fer un intercanvi d’impressions amb un professional sobre alguna situació determinada o sobre algún familiar que preocupi. Hi ha casos en que en poques visites un veu clar alguna cosa i és suficient perquè quelcom es desencalli i el malestar s’alleugi.

– Tractament psicoterapèutic

Un cop transcorregudes les primeres entrevistes de valoració, es pot orientar a la persona a fer una Psicoteràpia. Aquesta intervenció es fa mitjançant la paraula, ja que entenem que és la manera que la persona pugui apropar-se i entendre les raons del seu malestar, així com potenciar les seves capacitats per a poder-hi fer front. Un pot parlar de les seves inquietud, sent escoltant atentament pel professional que li donarà suport i l’ajudarà a anar veient i comprenent millor el seu propi funcionament. Transcorregut un temps serà el moment de veure a quina/es conclusió/s es pot arribar.

– Psicoanàlisi

Des de Sigmund Freud, el descobriment de l’inconscient i la seva influència a la nostra vida quotidiana, la psicoanàlisi s’ha anat desenvolupant per part de diverses generacions d’analistes. L’equip té una àmplia formació i experiència per acompanyar a aquell qui vulgui arribar fins a les arrels del problema. La finalitat és millorar la relació que cadascú té amb els propis desitjos i el propi gaudi. És a dir, no es tracta només de la millora dels símptomes, sinó de comprendre millor el nostre món intern i afavorir així un canvi més profund i de major durada.

– Tractament psiquiàtric

Tenim a l’equip metges psiquiatres encarregats de fer entrevistes de valoració, inici o seguiment de pauta de medicació per aquells casos que està indicat un suport farmacològic.

– Supervisió Institucional / a altres professionals o equips


Atenem en diferents modalitats:

– Tractament individual a infants, adolescents i adults
– Teràpia de parella
– Atenció a les famílies
– Teràpia de grup