EQUIP


L'EQUIP
Jordi Torner Bianya
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Psicoanalista. Col·legiat Núm. 10549. Coordinador del CHSMB.

Xavier Ametller Moreo
Psicòleg especialista en Psicologia Clínica. Psicoanalista.

Margarita Garcia Gil
Psicòloga General Sanitària. Psicoanalista. Col·legiada Núm. 13641.


Albert Sanz Iglesias
Psicòleg General Sanitari. Psicoanalista. Col·legiat Núm. 19941

Altres professionals
Tomàs Formentí Famadas
Psicòleg especialista en Psicologia Clínica. Col·laborador del CHSMB.

Ma Antonia Vélez Pérez
Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Col·laboradora del CHSMB.