FAQ


QUAN HE D’ANAR AL PSICOLEG?
Si apareix un malestar i no sabem per què. O encara que si sabem que hi ha alguna circumstància conflictiva que ens causa malestar, no sempre veiem com fer per sentir-nos millor. Aquests malestars s’anomenen símptomes. La psicoteràpia pot ajudar a entendre millor per què han aparegut i com manegar-nos una mica millor amb algunes situacions.

HE D’ANAR AL PSICÒLEG O AL PSIQUIATRA?
El psicòleg té com a eina terapèutica la paraula. Es a dir, el tractament psicoterapèutic consisteix en que el pacient pugui anar parlant en un clima de confiança i confidencialitat de com es sent i pugui anar comprenent el per què i finalment com fer millor amb allò més conflictiu per a ell. El psiquiatra és un metge, és a dir que té com a eina la paraula i pot a més prescriure psicofàrmacs si convé. Ara bé, el nostre és un treball d’equip, el psicòleg pot recomanar visitar el psiquiatra i el psiquiatra pot indicar psicoteràpia si el pacient és candidat a fer un treball psicoterapèutic.

VINC SOL O AMB LA PARELLA / FAMILIAR?
Pot assistir a la primera entrevista com més bé es senti o com ho consideri oportú. En el transcurs de la primera o primeres entrevistes el professional els pot orientar en quin és el millor abordatge pel seu cas, si individual, de parella o familiar.

QUE SÓN ELS SÍMPTOMES?
S’anomenen símptomes les diferents manifestacions del malestar d’una persona: ansietat, crisis d’angoixa, depressió, insomni, pors, fòbies, impulsivitat, irritabilitat, malestar físic, obsessions, inseguretat, confusió, etc.

Des de la orientació psicoanalítica entenem els símptomes com l’expressió d’un conflicte intern. De vegades no sabem res sobre les causes i motius d’aquests malestar i només en patim les conseqüències: un malestar constant.

De vegades sabem que algunes circumstàncies ens resulten conflictives: problemes de parella, familiars, problemes laborals o problemes de salut. És a través de les relacions amb els altres que ens construïm com a éssers humans. Quelcom tan necessari per a nosaltres i que pot semblar fàcil no ho és tant i es converteix en font de conflicte i malestar.

A vegades el conflicte és amb nosaltres mateixos i la nostra lluita interna entre allò que volem, allò que podem i allò que hem de fer. Altres vegades el conflicte és amb els altres o les circumstàncies que ens envolten. Les expressions del conflicte psíquic són àmplies i variades i tenen una gravetat, una evolució i una incidència en la vida també molt diversa. . Convé no ignorar aquests avisos de malestar, poder-los tenir en compte i conjuntament amb el terapeuta poder anar accedint al conflicte subjacent i poder actuar sobre ell.

EM DONARAN PAUTES?
El psicòleg té com a eina terapèutica la paraula. Des de la vessant psicoanalítica les pautes no son generals i es coneixen d’entrada sinó que son personalitzades. És a mesura que anem parlant i compartint com es va entenent millor la formació dels símptomes de la persona, el seu funcionament i les coordenades de vida particulars. És així com el nostre terapeuta ens podrà oferir estratègies, suport i indicacions particularitzades a cada persona.

SERÀ UN TRACTAMENT MOLT LLARG?
No necessàriament. Cada individu pot usar el servei el temps que desitgi. Hi ha qui vol fer només una consulta o unes poques visites d’orientació Hi ha qui assisteix durant uns mesos per aconseguir una intervenció puntual o suport en un tema concret Hi ha qui després de la millora simptomàtica té interès en aprofundir més en les arrels del seu funcionament, per entendre, per exemple, per què se li repeteix el mateix a la vida una i una altra vegada. En aquests casos s’acaba portant a terme un procés analític més llarg.